Verlichting windmolens onderzocht op veiligheid

De verlichting van windmolens is belangrijk voor de veiligheid van de luchtvaart. Overdag bestaat deze verlichting uit wit knipperende lampen, ’s nachts zijn het rood knipperende lichten.

Het Prinses Alexia Windpark is het eerste windpark in Nederland waar veel van de nieuwe generaties, hogere windmolens (masthoogte van 98 meter) staan. Alle 36 windmolens zijn voorzien van de verlichting. Deze verlichting kan als hinderlijk worden ervaren door omwonenden die tegen het windpark aan kijken.

Projectbeheerder Nuon, het rijk, provincie Flevoland en de windsector testen daarom nieuwe vormen van windmolenverlichting in het Prinses Alexia Windpark in Zeewolde. (Zie ook http://www.windmolenverlichting.nl/) Er worden 3 varianten van de verlichting getest.

Het NLR onderzoekt door gebruik te maken van testvluchten de verlichtingsvarianten om vast te stellen of daarmee de veiligheid van de luchtvaart in het geding komt. Daarnaast kunnen inwoners uit omliggende gemeenten en andere belanghebbenden meedoen aan een online onderzoek naar de beleving van de varianten van de windmolenverlichting.
Komende zomer zullen de resultaten bekendgemaakt worden. De resultaten van het onderzoek worden meegenomen in de besluitvorming over de definitieve verlichtingsvariant, waarbij de luchtverkeersveiligheid voorop staat.