Samenwerking VvAA en NLR bevordert veiligheid in z

VvAA Risicomanagement voor de Gezondheidszorg en NLR Air Transport Safety Institute sluiten een samenwerking met als doel de veiligheid in ziekenhuizen te bevorderen. Uit onderzoek van NIVEL[1] bleek vorig jaar dat ziekenhuizen de afgelopen jaren al belangrijke vooruitgang hebben geboekt op het gebied van patiëntveiligheid. Ziekenhuizen staan nu voor de uitdaging om die prestatie vast te houden, en liever nog verder uit te bouwen. VvAA Risicomanagement voor de Gezondheidszorg en NLR Air Transport Safety Institute ontwikkelen samen een instrument dat de veiligheidscultuur in ziekenhuizen meet en daarmee ziekenhuizen helpt om die ambitie waar te maken.

 

Samen werken aan veilige zorg

In de zorgsector zijn tal van initiatieven ontplooid op het gebied van patiëntveiligheid, zoals het invoeren van een veiligheidsmanagementsysteem, het uitvoeren van prospectieve risico-inventarisaties en een time out procedure voor operaties. Het belang van een goed werkend risicomanagementsysteem is ook in de Zorgbrede Governance code beschreven. Een belangrijk fundament om dit systeem goed te laten functioneren is de veiligheidscultuur.

VvAA Risicomanagement voor de Gezondheidszorg en NLR Air Transport Safety Institute bieden eind deze maand een instrument, SCAN geheten, om de veiligheidscultuur te meten en professionals in de gezondheidszorg bewust te maken van zijn of haar verantwoordelijkheid bij het verlenen van veilige zorg. Door de samenwerking is een unieke combinatie ontstaan van kennis en ervaring uit de gezondheidszorg en de luchtvaart. Een combinatie van twee organisaties die graag samen werken aan veilige zorg.

SCAN verschaft inzicht

Het bevorderen van veiligheid in ziekenhuizen is afhankelijk van vele factoren. Het binnenkort beschikbare online-instrument SCAN geeft inzicht in de veiligheidscultuur van zorginstellingen. Arjen Balk, NLR: “Het uitvoeren van onderzoek naar de veiligheidscultuur heeft impact en leidt tot confrontatie en uitdaging binnen een organisatie. De mooiste feedback die wij kregen was van een medewerker bij een grote internationaal opererende luchtvaartmaatschappij. Die zag de survey als een instrument om een goede discussie in de organisatie los te maken. Om zo acties te identificeren die hun goede veiligheidscultuur nog verder verbetert.” Lilian Knol, VvAA: “De jarenlange kennis en ervaring van VvAA in de gezondheidszorg is verwerkt in SCAN, waardoor een uniek veiligheidsinstrument is ontstaan voor de gezondheidszorg, gebaseerd op de ‘best practices’ uit de luchtvaart. SCAN geeft straks inzicht in de factoren die de veiligheidscultuur beïnvloeden, zodat die waar nodig gericht kunnen worden verbeterd.” SCAN zal medio mei worden gepresenteerd tijdens een masterclass met open inschrijving.

Read more

Over de samenwerkende partijen

NLR Air Transport Safety Institute
Het NLR Air Transport Safety Institute maakt deel uit van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR). NLR-ATSI doet wereldwijd onafhankelijk onderzoek en geeft advies op het gebied van vliegveiligheid. De internationale klantenkring van NLR-ATSI bestaat onder meer uit luchthavens, luchtverkeersleidingorganisaties en overheden. Belangrijkste taken van het instituut zijn het verder helpen verbeteren van de veiligheid van het vliegverkeer, en het mogelijk maken van groei binnen veiligheidsgrenzen. Zo ondersteunt NLR-ATSI organisaties bij het implementeren van veiligheidsmanagement, het uitvoeren van risicoanalyses en het analyseren van data. Het NLR Air Transport Safety Institute beschikt over een van de grootste databases ter wereld op het gebied van vliegveiligheid en ongevallen. Het NLR heeft al ervaring opgedaan in het samenwerken met de zorgsector: samen met Erasmus MC onderwijst NLR toekomstige artsen en verpleegkundigen over veiligheid en veiligheidscultuur.

VvAA Risicomanagement voor de Gezondheidszorg
VvAA Risicomanagement voor de Gezondheidszorg B.V. is een 100% dochter van VvAA Groep, die opereert in het hart van de gezondheidszorg. Dit bedrijfsonderdeel richt zich volledig op het adviseren en implementeren van integraal risicomanagement bij Nederlandse zorginstellingen & -ondernemingen. VvAA Risicomanagement voor de Gezondheidszorg ziet het als taak om een bijdrage te leveren aan het realiseren van goede zorg in gezonde organisaties. Door het uitvoeren van risk assessments voor diverse zorgbestuurders en – managers, advies bij zorginstellingen en -organisaties bij de (verdere) inrichting van hun risicomanagement en onderzoek naar integraal risicomanagement in ziekenhuizen. Ook begeleidde VvAA diverse zelfstandige klinieken bij het uitvoeren van prospectieve risico inventarisaties.

VvAA
VvAA is een ledenorganisatie en dienstverlener die opereert in het hart van de gezondheidszorg, in dienst van meer dan 113.000 professionals: medici, paramedici, studenten en zorginstellingen. VvAA biedt hen verzekeringen, financiële diensten, integraal risicomanagement, juridisch advies, praktijkadvies, belastingadvies, praktijkfinanciering, vestigingsbegeleiding, opleidingen, een eigen reisbureau en ‘Arts en Auto’, het maandelijkse magazine. VvAA is gevestigd in Utrecht en heeft regiokantoren door het hele land.