Onderzoek windmolenverlichting afgerond

Omwonenden van het Prinses Alexia Windpark van Nuon in Zeewolde hebben een voorkeur voor veiligheidsverlichting die vast brandt in plaats van knipperend. Voor de gebruikers van het luchtruim is het windpark door de huidige (knipperende) verlichting goed zichtbaar. Er zijn echter ook andere mogelijkheden voor verlichting. Dit blijkt uit onderzoek dat in opdracht van het Rijk, de provincie Flevoland, de gemeente Zeewolde en parkeigenaar Nuon is uitgevoerd.

Aanleiding voor het onderzoek zijn signalen van omwonenden en ondernemers uit de omgeving, die de rood knipperende veiligheidsverlichting in de avonduren als hinderend ervaren. In de huidige situatie hebben 21 van de 36 windmolens overdag wit knipperende verlichting en in de avond en nacht rood knipperende verlichting. Dit is conform de eisen die in Nederland gesteld zijn aan de verlichting van windparken. Een van de uitgangspunten daarbij is dat een windpark heel duidelijk te zien moet zijn als éénobstakel om te voorkomen dat vliegers tussen de windmolens door zullen vliegen.

Het onderzoek bestond uit twee delen; een deel gericht op de omwonenden van het windpark en het andere deel gericht op het luchtverkeer. Met behulp van een digipanel waarvoor omwonenden zich konden opgeven zijn zowel de huidige situatie als drie varianten van de verlichting getest op beleving vanaf de grond. Om het effect op de luchtverkeersveiligheid te testen, is door het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium een aeronautische studie uitgevoerd en zijn de varianten vanuit de lucht beoordeeld door middel van testvluchten.

Zie ook: Verlichting windmolens onderzocht op veiligheid